Suplování:   Čtvrtek 14.6.2018 (sudý týden)

datum výpisu: 13.6.2018 (12:39)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

             

Absc

Absc

Změny v rozvrzích učitelů:

Flegl Ladislav

5.hod

výměna <<

Z

2.

(uCh)

z 15.6. 1.hod

Grigerová Marie

4.hod

přesun >>

Čj

4.

 

na 13.6. 1.hod

 

6.hod

výměna <<

Čj

2.

(uD)

z 13.6. 1.hod

Krejčí Luboš

4.hod

přesun <<

Info

4. (Chl)

(uVT)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Info

4. (Chl)

 

na 4.hod

Krejčová Jaroslava

8.hod

odpadá

Tv

2. (Dív)

 

Obecná absence třídy

 

9.hod

odpadá

Tv

2. (Dív)

 

Obecná absence třídy

Tomášková Vladimíra

5.hod

výměna >>

D

2.

 

na 15.6. 1.hod

Vodičková Iva

6.hod

výměna >>

M

2.

 

na 13.6. 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

2.

5.hod

Z

 

(uCh)

výměna <<

Flegl Ladislav

z 15.6. (Pá) 1.hod

 

6.hod

Čj

 

(uD)

výměna <<

Grigerová Marie

z 13.6. (St) 1.hod

4.

4.hod

Info

Chl

(uVT)

přesun <<

Krejčí Luboš

z 8.hod

 

4.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 13.6. (St) 1.hod

 

8.hod

Info

Chl

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři